Uchwały

Rok 2019

  1. Uchwała nr 1/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2020 r. i zasad ich regulowania
  2. Uchwała nr 2/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
  3. Uchwała nr 3/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2020 rok
  4. Uchwała nr 4/2019  Zarządu Klubu VIS  z 11 .12.2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze strzelnicy.
  5. Uchwała nr 5/2019  Zarządu Klubu VIS  z 11 .12.2019 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.