Dla członków

  1. Wniosek do WPA Lublin na broń sportową wzór
  2. Wniosek do WPA Lublin na dopuszczenie do broni sportowej wzór
  3. Oświadczenie członka klubu o RODO wzór
  4. Deklaracja kandydata na członka klubu wzór
  5. Umowa użyczenia broni wzór
  6. Umowa kupna sprzedaży broni wzór
  7. Wniosek do klubu o przedłużenie licencji – dokumentowanie startów zawodnika wzór 
  8. Deklaracja uczestnictwa w pracach porządkowych wzór

Bardzo dobra forma przygotowania do teoretycznego egzaminu na patent https://patentstrzelecki.eu/cwiczenia#gora