Dla członków

  1. Wniosek do WPA Lublin na broń sportową wzór
  2. Wniosek do WPA Lublin na dopuszczenie do broni sportowej wzór
  3. Oświadczenie członka klubu o RODO wzór
  4. Deklaracja kandydata na członka klubu wzór
  5. Umowa użyczenia broni wzór
  6. Umowa kupna sprzedaży broni wzór

Bardzo dobra forma przygotowania do teoretycznego egzaminu na patent https://patentstrzelecki.eu/cwiczenia#gora