Zawiadomienie o Terminie Zebrania Walnego Sprawozdawczego