Przedłużenie licencji na 2023r.

Informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego pozytywnie zatwierdził przedstawione dokumenty i przyznał licencję klubową na kolejny rok. Tym samym można już składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2023 rok.Aby uzyskać przedłużenie licencji zawodniczej należy:- zalogować się na swój profil w PZSS i wystąpić o przedłużenie licencji – Opłacić składkę członkowską w wysokości 300 zł oraz opłatę za licencję w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto klubu , lub gotówką w siedzibie klubu.- dostarczyć deklarację potwierdzającą ilość wymaganych do przedłużenia licencji startów. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx… Nie dotyczy członków którzy limity startów zrealizowali na zawodach organizowanych przez VIS Międzyrzec.